XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koru skatē

“Caur čukstiem uz dziesmu dzīvības sulas līst.

Divās rokās trīc mūsu ieelpa – trausla,  viegli gaistoša.

Līdz lido pār priežu galotnēm un lejup krītot dvēseli skar.

To tikai dzīvība var, kas augšup pret debesīm skan.”

/R.Bugavičute-Pēce/

Ar labiem rezultātiem un pozitīvām emocijām noslēgusies tehnikuma Jauniešu kora dalība XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koru skatē. Ne bez grūtībām, bet ar centīgu darbu apguvām svētku noslēguma koncerta “Kopā  augšup” repertuāra daļu un skatē izpildījām divas dziesmas: izlozes dziesmu – Z.Liepiņš, K.Dimiters “Svētī debesīs šo zemi” un izvēles dziesmu – L.Ritmanis, R.Bugavičute–Pēce “Augšup dzīvība skan”.

Paldies ikvienam dziedātājam par ieguldīto laiku, paldies A.Dreļai par solodziedājumu un koncertmeistaram A.Trukšānam par atbalstu pie klavierēm.

Arī mūsu balsis lidos pār Mežaparka priežu galotnēm, jo mēs  būsim tur un kopā ar vēl 16 0000 dziedātājiem  svinēsim Dziesmu svētku 150.gadskārtu!

Informāciju sagatavoja kora skolotāja S.Pavlovska


Ziņa ievietota 18.04.2023

Pāriet pie ziņu saraksta