Noslēdzies mācību brauciens uz Kauņu (Lietuvu), kas bija iespējams, pateicoties ERASMUS+ projektam “Mācāmies darot” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915). 4 topošie konditori un pavāri Maksims Ašurko, Leo Grišulis, Armands Klapins un Dmitrijs Miroļubovs devās uz Kauņas pārtikas un tirdzniecības mācību centru, kur pavadīja 3 nedēļas, lai gūtu jaunu starptautisku pieredzi un pilnveidotu savas prasmes.

Armands Klapins dalās savā pieredzē: “Erasmus+ projekts ir Eiropas izglītības programma, kas sniedz studentiem iespēju studēt un iegūt pieredzi citās Eiropas valstīs. Es pastāstīšu par mūsu pieredzi Kauņā, Lietuvā. Erasmus+ projektā Kauņā mēs ieguvām jaunas zināšanas konditorejas un ēdināšanas sfērās. Brauciens veicināja valodu apguvi un kultūras izpratni, mijiedarbību ar citiem studentiem. Bija prakses iespējas un praktiskā pieredze, strādājot ar dažādiem produktiem. Notika sociālā un kultūras dzīve Kauņā, iepazīšanās ar vietējo kultūru un tradīcijām, jaunu draugu un kontaktu iegūšana, sadarbība ar citiem studentiem, pārbaudījumu pārvarēšana un pielāgošanās jaunai videi un dzīvesveidam, tika attīstīta pašapziņa un neatkarība, spēja risināt problēmas un pieņemt lēmumus. Mēs guvām ļoti lielu pieredzi un iespaidus. Erasmus+ projekts Kauņā bija neaizmirstama pieredze, kas sniedza iespēju iegūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes ēdināšanā un iepazīt jaunus cilvēkus. Tas veicināja manu personisko izaugsmi, atverot jaunas iespējas un perspektīvas nākotnei. Es pateicos Erasmus+ programmai, Kauņas skolām, kas mūs uzņēma, un visiem iesaistītajiem par šo neaizmirstamo pieredzi un iespēju attīstīties gan profesionāli, gan personīgi.”

Agrā 12. februāra rītā Eiropas Savienības ERASMUS+ projekta “Mācāmies darot” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915) ietvaros uz mācību praksi Lietuvā, Kauņā devās 2. un 3.kursu izglītojamie.

Šoreiz 3-nedēļu mācību praksē devās IP “Ēdināšanas pakalpojumi” 3.kursa izglītojamie Leo Grišulis un Dmitrijs Miroļubovs, kuri mācās par pavāriem un 2.kursa izglītojamie Armands Klapins un Maksims Ašurko, konditori. Prakse norisinās Kauņas pārtikas rūpniecības un tirdzniecības mācību centrā.  

Pirmās nedēļas laikā izglītojamie paspēja iepazīties ar mācību centru, skolotājām, piedalīties lietuviešu tradicionālajos svētkos Užgavėnės, ziemas projām dzīšana un pavasara ieskandināšana, vai, kā mums ierastāk, Meteņi. Užgavėnės norisinājās Lietuvas Zooloģiskajā dārzā, pirms tam zināms kā Kauņas Zooloģiskais dārzs, kurš pēc renovācijas savu darbu atsāka 2023.gada novembrī. Izglītojamiem tā bija lieliska iespēja ne tikai apmeklēt zooloģisko dārzu, bet arī piedalīties mācību centra, kurā viņi praktizēsies, rīkotajā pankūku degustācijā. Tika uzsāktas praktiskās nodarbības gatavojot dažādu veidu konditorejas izstrādājumus, ieskaitot lietuviešu tradicionālo saldumu “Šakotis”, kā arī otros ēdienus, piemēram, pašu gatavota pasta ar Boloņas mērci.

Vakari tika pavadīti iepazīstot skaisto Kauņas vecpilsētu, izstaigājot tūrisma objektus, tādus kā- Kauņas Miķeļa katoļu baznīca, Kauņas Kristus augšāmcelšanās baznīca, Kauņas pils un Neres upes ietekas Nemunā krastus.

Līdz 2024.gada 1.februārim ir iespēja pieteikties mācību praksei ārzemēs Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekta „Mācamies darot” (Nr.2023-1-LV01-KA122-VET-000135915) ietvaros.

Līdz 2024.gada 1.februārim uz atlikušajām vietām notiek izglītojamo pieteikšanās 3-nedēļu praksei 2023./2024.m.g. Igaunijā  un Lietuvā (profesionālās izglītības mācību centros). Iepriekš saņemtie pieteikumi ir aktīvi un ar izglītojamiem sazināsies projekta koordinatore.

Konkursa mērķgrupa –

Lūdzam atbilstošo izglītības programmu izglītojamos izvērtēt savas iespējas pilnveidot savas profesionālās iemaņas kādā no valstīm, savlaicīgi sagatavot pieteikumam nepieciešamos dokumentus (Europass CV un motivācijas vēstuli latviešu un angļu valodās)  un iesniegt projekta koordinatoram skolā.

Atlases konkursa darba komisija izvērtē pretendentu atbilstību dalībai projektā pēc vērtēšanas kritērijiem:

Nr.p.k.  Izglītojamā vārds, uzvārds  Zināšanu vērtējuma vidējā balle profesionālajos priekšmetos  Zināšanu līmenis angļu valodāDalības novērtējums skolas sabiedriskajā dzīve (1 – 5 punkti)*  Motivācijas vēstule   (1 – 3 punkti)**
1.

1.aile  
 

2.aile 
 

3.aile


 4.aile 


 5.aile 


6.aile 

 * iespējamie punkti par dalību skolas sabiedriskajā dzīvē:

5 punkti – piedalās ārpusskolas pasākumos un gūst rezultātus;

4 punkti – piedalās grupas un skolas sabiedriskajā dzīvē, ir mākslinieciskās pašdarbības

                 kolektīva dalībnieks vai piedalās sporta sekcijās;

3 punkti – piedalās grupas un skolas sabiedriskajā dzīvē;

2 punkti – piedalās skolas pasākumos mācību grupas ietvaros;

1 punkts – apmeklē skolas pasākumus.

** iespējamie punkti par motivācijas vēstuli:

3 punkti – sniedz ziņas par sevi, pamato savas prakses izvēli ārzemēs un kvalitatīvs

     motivācijas vēstules noformējums;

1 punkts – īsas ziņas par sevi, savu apgūstamo profesiju.

  1. Uzvarētāji tiek noteikti, ņemot vērā maksimāli iegūto punktu skaitu, saskaitot punktus 3., 5., un 6.ailē un pieskaitot 4.aili ar svešvalodas (angļu) zināšanu vērtējumu. Vienādu punktu skaita gadījumā tiek dota priekšroka pretendentam, kas līdz šim nav piedalījies Erasmus+ mobilitātes projektos.
  2. Pretendenti, kas netika dalībnieku skaitā, tiek iekļauti “rezervistu” sarakstos. Kā arī viņiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties praksē citā valstī/plūsmā, ja tajā ir vakances.

Pieteikumu dalībai ERASMUS+ projekta mobilitātē iesniegšanas termiņš:

2024.gada 1.februāris!

Jautājumi un informācija: Evija Borisova, izglītības metodiķe, projekta koordinatore

Evija.Borisova@rezeknestehnikums.lv, Rēzeknes tehnikuma 201.kab.

Eiropas Savienības ERASMUS+ projekta “Mācāmies darot” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915) ietvaros 2023.gada nogalē no mācību prakses Lietuvā atgriezās 2. un 3.kursu izglītojamie.

Pēc 3-nedēļu mācību prakses Utenas reģionālajā profesionālās izglītības mācību centrā, Lietuvā atgriezās IP “Pārtikas produktu tehnoloģija” 3.kursa izglītojamās Gunita Kozāne, Samanta Novikova un 2.kursa izglītojamie Egija Zondaka, Ričards Gabranovs. Izglītojamie dalījās savos iespaidos par prakses norisi, apgūtajām prasmēm un iemaņām, kā arī brīvā laika pavadīšanu Utenā.

Prakses laikā topošie pārtikas produktu ražošanas tehniķi filtrēja un pasterizēja pienu, gatavoja dažādus sierus, sviestu ar zaļumiem, biezpienu, praktizējās desu ar dabīgo apvalku kā arī dažādu citu gaļas produktu ražošanā. Tika iegūta arī pieredze strādājot maizes un konditorejas laboratorijās, tika gatavota piparkūku un cepumu mīkla. Prakses ietvaros tika gatavots arī lietuviešu tradicionālais saldums “Šakotis”.

Brīvajā laikā izglītojamie devās ekskursijā uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, apmeklēja Utenas novadpētniecības muzeju, kā arī ne tikai Lietuvā labi zināmo, bet arī ārvalstu tūristu starpā iecienīto Lietuvas Etnokosmoloģijas muzeju, piedalījās dažādās meistarklasēs Utenas reģionālajā profesionālās izglītības mācību centrā.

Visi projekta dalībnieki saņēma Europass mobilitāti apliecinošus dokumentus, kā arī Utenas reģionālā profesionālās izglītības mācību centra apliecinošus sertifikātus.

Rēzeknes tehnikuma izglītojamie, kuri piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora mobilitātes projektā ”Mācamies un veidojam Eiropu kopā”  (projekta Nr. 2022-1-LV01- KA122-VET-000077629) 2022./2023. mācību gadā, informēja Rēzeknes tehnikuma jauniešus par savu profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi prakses laikā. 

Izglītojamie stāstīja par iespējām piedalīties mobilitātēs/praksēs savā apgūstamajā profesijā citās ES valstīs un iepazīt citu valsts kultūru, attīstīt komunikācijas un svešvalodu prasmes. 

Uz konferenci tika aicināti visi interesenti, kā arī pretendenti dalībai jaunajā Erasmus+ projektā “Mācamies darot”. 

Konferences materiāli, projekta dalībnieku prezentācijas – 1

Konferences materiāli, projekta dalībnieku prezentācijas – 2

Konferences materiāli, projekta dalībnieku prezentācijas – 3

Konferences materiāli, projekta dalībnieku prezentācijas – 4

Konferences materiāli, projekta dalībnieku prezentācijas – 5

Konferences materiāli, projekta dalībnieku prezentācijas – 6

Līdz 2023.gada 1.augustam ir iespēja pieteikties mācību praksei ārzemēs Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekta „Mācamies darot” (Nr.2023-1-LV01-KA122-VET-000135915) ietvaros.

Laika periodā no 2023.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 1.augustam izglītojamo pieteikšanās 3-nedēļu praksei 2023./2024.m.g. Igaunijā  un Lietuvā (profesionālās izglītības mācību centros).

Konkursa mērķgrupa –

  1. Atlases konkursā praksei Lietuvā (Utenos RPMC) 2023.gada rudenī vai 2024.gada pavasarī piedalās IP „Pārtikas produktu tehnoloģija” 2.-3.kursu 2.B un 3.B mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 4 (četras).
  2. Atlases konkursā praksei Lietuvā (Kaunos MPPMC) 2023.gada rudenī vai 2024.gada pavasarī IP “Ēdināšanas pakalpojumi” 2.kursa 2.Ck mācību grupas (prakses vietas skaits – 2 (divas)) un 2.-3.kursu 2.Cp un 3.C  mācību grupu izglītojamie (prakses vietu skaits – 2 (divas)).
  3. Atlases konkursā praksei Lietuvā (Ukmerge KVM) 2023.gada rudenī vai 2024.gada pavasarī piedalās IP „Autotransports” 3.kursa 3.T mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 2 (divas). IP “Ķokizstrādājumu izgatavošana” 2.-3.kursu 2.K un 3.K mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 2 (divas).
  4. Atlases konkursā praksei Igaunijā (Ida-Virumaa KHK) 2023.gada rudenī vai 2024.gada pavasarī piedalās IP “Programmēšana” 2.-3.kursu 2.Ap un 3.Ap mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 2 (divas). IP “Viesnīcu pakalpojumi” 2.-3. kursu 2.D un 3.D  mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 2 (divas).
  5. Atlases konkursā praksei Igaunijā (Valgaa KOK) 2023.gada rudenī vai 2024.gada pavasarī piedalās IP “Ēdināšanas pakalpojumi” 2.-3.kursu 2.Cp un 3.C  mācību grupu izglītojamie. Prakses vietu skaits – 4 (četras).

Lūdzam atbilstošo izglītības programmu izglītojamos izvērtēt savas iespējas pilnveidot savas profesionālās iemaņas kādā no valstīm, savlaicīgi gatavojot pieteikuma (Europass CV un motivācijas vēstuli latviešu un angļu valodās) projekta koordinatoram skolā.

Atlases konkursa darba komisija izvērtē pretendentu atbilstību dalībai projektā pēc vērtēšanas kritērijiem:

Nr.p.k.  Izglītojamā vārds, uzvārds  Zināšanu vērtējuma vidējā balle profesionālajos priekšmetos  Zināšanu līmenis angļu valodāDalības novērtējums skolas sabiedriskajā dzīve (1 – 5 punkti)*  Motivācijas vēstule   (1 – 3 punkti)**
1.aile  2.aile  3.aile  4.aile  5.aile  6.aile 

* iespējamie punkti par dalību skolas sabiedriskajā dzīvē:

5 punkti – piedalās ārpusskolas pasākumos un gūst rezultātus;

4 punkti – piedalās grupas un skolas sabiedriskajā dzīvē, ir mākslinieciskās pašdarbības

                 kolektīva dalībnieks vai piedalās sporta sekcijās;

3 punkti – piedalās grupas un skolas sabiedriskajā dzīvē;

2 punkti – piedalās skolas pasākumos mācību grupas ietvaros;

1 punkts – apmeklē skolas pasākumus.

** iespējamie punkti par motivācijas vēstuli:

3 punkti – sniedz ziņas par sevi, pamato savas prakses izvēli ārzemēs un kvalitatīvs

     motivācijas vēstules noformējums;

1 punkts – īsas ziņas par sevi, savu apgūstamo profesiju.

  1. Uzvarētāji tiek noteikti, ņemot vērā maksimāli iegūto punktu skaitu, saskaitot punktus 3., 5., un 6.ailē un pieskaitot 4.aili ar svešvalodas (angļu) zināšanu vērtējumu. Vienādu punktu skaita gadījumā tiek dota priekšroka pretendentam, kas līdz šim nav piedalījies Erasmus+ mobilitātes projektos.
  2. Pretendenti, kas netika dalībnieku skaitā, tiek iekļauti “rezervistu” sarakstos. Kā arī viņiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties praksē citā valstī/plūsmā, ja tajā ir vakances.

Pieteikumu dalībai ERASMUS+ projekta mobilitātē iesniegšanas termiņš: 2023.gada 1.augusts!

Jautājumi un informācija: Svetlana Mikanova, izglītības metodiķe, projekta koordinatore (Mykoob)

31.martā Erasmus+ projekta “Mācāmies un veidojam Eiropu kopā” piektā dalībnieku grupa uzsāka savu mobilitāti Vācijā. IP “Pārtikas produktu tehnoloģija” 4.kursa izglītojamās Madara Zalāne un Anastasija Višnjakova praktizēsies maizes un konditorejas izstrādājumu uzņēmumā “Mühlenbäckerei GmbH” (Šverīnē). Piecu nedēļu laikā jaunietes veiks uzdevumus atbilstoši IP “Pārtikas produktu tehnoloģija” kvalifikācijas prakses programmas.

Erasmus+ projektu koordinatore S.Mikanova

 

12.martā Rēzeknes tehnikuma izglītības programmas “Programmēšana” 3. kursa izglītojamie Artis Kroičs un Normunds Grauzs, IP “Enerģētika un elektrotehnika” 3. kursa izglītojamie Kaspars Skangalis un Jānis Kravčenko, IP “Būvdarbi” 2.kursa izglītojamie Kristaps Krievs un Dāvids Petrovs, IP “Viesnīcu pakalpojumi” 2.kursa izglītojamās Ērika Kučere un Jana Pavkšto, un IP “Ēdināšanas pakalpojumi” 3.kursa izglītojamās Diāna Golovļova un Sintija Stukļa uzsāka mācību praksi Narvā un Sillamae (Igaunijā) Erasmus + mobilitātes projekta “Mācamies un veidojam Eiropu kopā” (Nr.2022-1-LV01-KA122-VET-000077629) ietvaros.

Izglītojamie praktizēsies 3 nedēļas Ida-Virumaa mācību centrā, veicot dažādos praktiskus uzdevumus atbilstoši savām specialitātēm.

Ērikai un Jana būs arī iespēja pilnveidot savas profesionālās iemaņas viesnīca “SPA Hotel Meresuu”, savukārt Kaspars un Jānis veiks elektro remontdarbus kopā ar uzņēmuma “OTIS” specialistiem, savukārt Kristaps un Dāvids pievienosies kompānijas “Baltisigma” celtnieku brīgādei un veiks remontdarbus Narvas ģimnāzijas celtniecībā.

Erasmus+ projektu koordinatore S.Mikanova

2.decembrī seši Rēzeknes tehnikuma izglītojamie Raitis Augustāns un Raivis Klapins (praktizējās uzņēmumā “Toyota Kobos”), Aleksandra Čubarova un Alvis Kudrjaševs (praktizējās uzņēmumā  “Restauracija Atelier Sedziwoja”), Nikola Nartiša un Karina Jermaka (atgriezās praktizējās uzņēmumā viesnīcā “Ibis Style”) no 5-nedēļu prakses Polijā. Visi 4.kursu izglītojamie veica uzticētus darbus ar lielu atbildību, par ko saņēma no prakses vietām pozitīvas atsauksmes.

Savukārt, no 3-nedēļu prakses Lietuvā atgriezās topošie automehāniķi Ailins Cauņa un Kaspars Adijāns un mēbeļu galdnieki Dairis Beļaks un Toms Pļavinskis. Izglītojamies praktizējās Ukmerges profesionālās izglītības iestādē kopā ar Lietuvas audzēkņiem kvalificēto pedagogu vadībā.

Visi projekta dalībnieki prakses beigās saņēma sertifikātus no uzņemošām organizācijām un Europass mobilitātes dokumentus.

Prakses tika organizētas Erasmus+ projekta Nr.2022-1-LV01-KA122-VET-000077629 “Mācamies un veidojam Eiropu kopā” ietvaros.

Erasmus+ projektu koordinatore S.Mikanova

2022.gada 25.novembrī no mācību prakses Lietuvā atgriezās 2. kursu izglītojamie. Pēc 3-nedēļu mācību prakses Utenas reģionālais profesionālās izglītības centrā, Lietuvā no prakses atgriezās IP “Pārtikas produktu tehnoloģija” un IP “Ēdināšanas pakalpojumi” 2.kursa izglītojamie Gunita Kozāne, Samanta Novikova, Ērika Bērziņa un Diāna Krištopāne.

Topošie pārtikas produktu ražošanas tehniķi Gunita un Samanta praktizējās gaļas atdalīšanās no ādas un taukiem, desu ar dabīgo apvalku un kūpināto desu ar mākslīgo apvalku gatavošanā, kā arī filtrēja pienu, pasterizēja, gatavoja piena saldos desertus ar želeju, sviestu ar dillēm un ķiplokiem, sierus. Jaunietes guva pieredzi, strādājot maizes un konditorijas laboratorijās, gatavojot dažādu veidu cepumus, piem., eklērus, šokolādes bumbiņās, un citus miltu izstrādājumus.

Savukārt, topošie pavāri Diāna un Ērika lietuviešu skolotāju uzraudzībā mācījās gatavot tādus lietuviešu tradicionālus ēdienus, ka cepelīnus, īpašus pīrādziņus, zupas, mērces un maizes izstrādājumus.

Kopējā nodarbība ar Utenas mācību centra audzēkņiem izglītojamās gatavoja nacionālo ēdienu “Šakotis”.

Par savām mācībām, praktiskām nodarbībām un brīva laika pavadīšanu izglītojamie dalīsies saviem iespaidiem prezentācijās, stāstot par mobilitātes gaitu Rēzeknes tehnikuma izglītojamajiem un pedagogiem.

Visi projekta dalībnieki saņēma Europass mobilitātes apliecinošus dokumentus, kā arī Utenas reģionālā profesionālās izglītības centra apliecinošus sertifikātus.

Erasmus+ projektu koordinatore S.Mikanova