Rēzeknes tehnikums veiksmīgi noslēdzis Erasmus+ projektu Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915 “Mācāmies darot”, kura ietvaros 2023.-2024. mācību gadā audzēkņiem un skolotājiem bija iespēja gūt mācību pieredzi ārzemēs.

27.-30. maijā Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā norisinājās starptautiskais seminārs “Iekļaušanas aspekti Erasmus+ mobilitātēs profesionālās izglītības iestādēm”, kurā Rēzeknes tehnikumu pārstāvēja izglītības metodiķe projektu īstenošanas jautājumos Ilze Skromule.

Semināra laikā dalībnieki tika informēti par audzēkņu grupas mobilitātēm – jaunu un iekļaujošu aktivitāti Erasmus+ programmā, uzzināja par priekšrocībām un izaicinājumiem, ar ko saskaras izglītojamie ar ierobežotām iespējām, kā arī veidoja jaunus kontaktus, iepazina potenciālos projektu partnerus un dalījās pieredzē ar dalībniekiem no citām valstīm.

Tika uzsvērtas mobilitātes iespējas gan audzēkņiem, gan darbiniekiem, grupā iekļaujot arī izglītojamos, kuriem ir grūtības apmeklēt/pabeigt profesionālās izglītības programmas un piedalīties ārzemju braucienos veselības sarežģījumu, kognitīvo, psiholoģisko grūtību un/vai sociālekonomisko iemeslu dēļ.

Tāpat tika sniegti vērtīgi ieteikumi daudzpusīgai profesionālās izglītības iestāžu internacionalizācijai un starptautisku projektu īstenošanai.

Īpaša pateicība par iespēju piedalīties jāizsaka Valsts izglītības attīstības aģentūrai un Dānijas Zinātnes un augstākās izglītības aģentūrai.

ERASMUS+ projekts “Mācāmies darot” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915) noslēdzies ar otrā kursa audzēkņu Alisas Gromovas, Samantas Rakovas (IP “Viesnīcu pakalpojumi”), Enijas Gleizdānes un Eliasa Misāna (IP “Programmēšana”) mācību braucienu uz Narvu Igaunijā. Pateicoties sadarbībai ar mācību centru Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, audzēkņiem bija iespēja pilnveidot savas profesionālās iemaņas Igaunijas uzņēmumos.

Savu pieredzi mācību prakses laikā apraksta Enija Gleizdāne.

 “Man bija lieliska iespēja piedalīties praksē Igaunijā, Narvas pilsētā, kur mans galvenais uzdevums bija izveidot mājaslapu kafejnīcai “Valge Korvits”. Šī pieredze bija ne tikai profesionāli vērtīga, bet arī kultūras ziņā bagātinoša.

Prakses pirmajā nedēļā mums tika dota iespēja iepazīties ar Igauniju, kas palīdzēja labāk saprast vietējo kultūru un vidi. Apmeklējām jūru un baudījām skaistās piekrastes ainavas. Tāpat mēs devāmies uz dažādiem ūdenskritumiem, kas ir izplatīti Igaunijā. Viena no neaizmirstamākajām pieredzēm bija pastaigas pa Tallinas vecpilsētu, kur varēja redzēt gan vēsturiskas ēkas, gan modernu arhitektūru.

Darba vietā mēs saskārāmies ar draudzīgu un atbalstošu kolektīvu. Mana galvenā loma bija veidot jaunu, pievilcīgu un funkcionālu mājaslapu, kas palīdzētu kafejnīcai piesaistīt vairāk klientu un uzlabot tās tiešsaistes klātbūtni. Projekts ietvēra dizaina izstrādi, satura veidošanu un tehnisko īstenošanu. Man iepatikās igauņu ēdieni un  dzērieni.

Šī prakse bija lieliska iespēja apgūt jaunas prasmes, iepazīties ar citu valstu kultūru un gūt vērtīgu darba pieredzi. Tā bija aizraujoša un interesanta pieredze, kuru noteikti ieteiktu arī citiem.”

Noslēgusies IP “Kokizstrādājumu izgatavošana” 2. kursa audzēkņu K.G. Jansona, R. Tjaguna, J. Vaņkova un J. Zagorska mācību prakse Lietuvā (Ukmergės technologijų ir verslo mokykla). Trīs nedēļu garumā tika praktizētas profesionālās iemaņas, svešvalodu prasmes, kā arī iepazīta Lietuvas vēsture un kultūra. Īpašu pateicību izsakām Kristinai Saladžienei, Dovidam Baltadoinim un Algim Vilemavičiam par laipno uzņemšanu un audzēkņu prakses organizēšanu.

Mācību brauciens bija iespējams, pateicoties ERASMUS+ projektam “Mācāmies darot” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915). 

2024. gada 29. aprīlī mācību braucienā uz Narvu Igaunijā devās divi Rēzeknes tehnikuma skolotāji Vitālijs Arcihovskis un Juris Katkovskis, kā arī četri 2. kursa audzēkņi: Alisa Gromova, Samanta Rakova (IP “Viesnīcu pakalpojumi”), Enija Gleizdāne un Eliass Misāns (IP “Programmēšana”).

Pateicoties mācību centram Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, skolotājiem bija iespēja nedēļas garumā iepazīties ar Igaunijas skolu pieredzi mehatronikas mācīšanas jomā, kā arī piedalīties ar robotiku saistītās aktivitātēs. Savukārt audzēkņi trīs nedēļu laikā izies mācību praksi Narvas uzņēmumos, uzlabojot iemaņas savās izvēlētajās profesijās, gūstot starpkultūru pieredzi, problēmu risināšanas mākslu un trenējot svešvalodu zināšanas.

Mācību brauciens iespējams, pateicoties ERASMUS+ projektam “Mācāmies darot” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915).

Informāciju sagatavojusi izglītības metodiķe projektu īstenošanas jautājumos I. Skromule

2024. gada 22. aprīlī četri IP “Kokizstrādājumu izgatavošana” 2. kursa audzēkņi Kārlis Gustavs Jansons, Raivis Tjaguns, Juris Vaņkovs un Jānis Zagorskis pavadošā pedagoga Ilzes Skromules vadībā devās uz Lietuvu, kur uzsāka savu starptautisko mācību praksi Ukmerģes profesionālajā skolā Ukmergės technologijų ir verslo mokykla. Pēc iepazīšanās ar skolu un tās darbnīcām audzēkņi uzsāka praktiskās apmācības, lai pilnveidotu savas profesionālās iemaņas mēbeļu izgatavošanas jomā. Tāpat prakses laikā audzēkņi praktizēs arī savas svešvalodu zināšanas un iepazīs Lietuvas kultūru un vēsturi, kā arī iesaistīsies dažādās aktivitātēs kopā ar vietējiem jauniešiem, tādējādi uzlabojot savas starpkultūru komunikācijas prasmes.

Mācību brauciens iespējams, pateicoties ERASMUS+ projektam “Mācāmies darot” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915).

Informāciju sagatavoja izglītības metodiķe projektu īstenošanas jautājumos I. Skromule

2024. gada 15. aprīlī četri IP “Ēdināšanas pakalpojumi” audzēkņi Ērika Bērziņa, Eduards Dārziņš, Diāna Krištopāne un Patrīcija Paulāne pavadošā pedagoga Ilzes Skromules vadībā uzsāka savu mācību praksi Valgas profesionālajā skolā (Valgamaa Kutseõppekeskus) Igaunijā. Prakse ilgs trīs nedēļas, un tās laikā audzēkņi gūs starptautisku pieredzi, sadarbojoties ar Igaunijas skolotājiem un vienaudžiem, praktizēs savas svešvalodu prasmes un gūs jaunas profesionālās iemaņas.

Mācību brauciens iespējams, pateicoties ERASMUS+ projektam “Mācāmies darot” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915).

Informāciju sagatavoja izglītības metodiķe projektu īstenošanas jautājumos I.Skromule

Noslēdzies mācību brauciens uz Kauņu (Lietuvu), kas bija iespējams, pateicoties ERASMUS+ projektam “Mācāmies darot” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915). 4 topošie konditori un pavāri Maksims Ašurko, Leo Grišulis, Armands Klapins un Dmitrijs Miroļubovs devās uz Kauņas pārtikas un tirdzniecības mācību centru, kur pavadīja 3 nedēļas, lai gūtu jaunu starptautisku pieredzi un pilnveidotu savas prasmes.

Armands Klapins dalās savā pieredzē: “Erasmus+ projekts ir Eiropas izglītības programma, kas sniedz studentiem iespēju studēt un iegūt pieredzi citās Eiropas valstīs. Es pastāstīšu par mūsu pieredzi Kauņā, Lietuvā. Erasmus+ projektā Kauņā mēs ieguvām jaunas zināšanas konditorejas un ēdināšanas sfērās. Brauciens veicināja valodu apguvi un kultūras izpratni, mijiedarbību ar citiem studentiem. Bija prakses iespējas un praktiskā pieredze, strādājot ar dažādiem produktiem. Notika sociālā un kultūras dzīve Kauņā, iepazīšanās ar vietējo kultūru un tradīcijām, jaunu draugu un kontaktu iegūšana, sadarbība ar citiem studentiem, pārbaudījumu pārvarēšana un pielāgošanās jaunai videi un dzīvesveidam, tika attīstīta pašapziņa un neatkarība, spēja risināt problēmas un pieņemt lēmumus. Mēs guvām ļoti lielu pieredzi un iespaidus. Erasmus+ projekts Kauņā bija neaizmirstama pieredze, kas sniedza iespēju iegūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes ēdināšanā un iepazīt jaunus cilvēkus. Tas veicināja manu personisko izaugsmi, atverot jaunas iespējas un perspektīvas nākotnei. Es pateicos Erasmus+ programmai, Kauņas skolām, kas mūs uzņēma, un visiem iesaistītajiem par šo neaizmirstamo pieredzi un iespēju attīstīties gan profesionāli, gan personīgi.”

Agrā 12. februāra rītā Eiropas Savienības ERASMUS+ projekta “Mācāmies darot” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000135915) ietvaros uz mācību praksi Lietuvā, Kauņā devās 2. un 3.kursu izglītojamie.

Šoreiz 3-nedēļu mācību praksē devās IP “Ēdināšanas pakalpojumi” 3.kursa izglītojamie Leo Grišulis un Dmitrijs Miroļubovs, kuri mācās par pavāriem un 2.kursa izglītojamie Armands Klapins un Maksims Ašurko, konditori. Prakse norisinās Kauņas pārtikas rūpniecības un tirdzniecības mācību centrā.  

Pirmās nedēļas laikā izglītojamie paspēja iepazīties ar mācību centru, skolotājām, piedalīties lietuviešu tradicionālajos svētkos Užgavėnės, ziemas projām dzīšana un pavasara ieskandināšana, vai, kā mums ierastāk, Meteņi. Užgavėnės norisinājās Lietuvas Zooloģiskajā dārzā, pirms tam zināms kā Kauņas Zooloģiskais dārzs, kurš pēc renovācijas savu darbu atsāka 2023.gada novembrī. Izglītojamiem tā bija lieliska iespēja ne tikai apmeklēt zooloģisko dārzu, bet arī piedalīties mācību centra, kurā viņi praktizēsies, rīkotajā pankūku degustācijā. Tika uzsāktas praktiskās nodarbības gatavojot dažādu veidu konditorejas izstrādājumus, ieskaitot lietuviešu tradicionālo saldumu “Šakotis”, kā arī otros ēdienus, piemēram, pašu gatavota pasta ar Boloņas mērci.

Vakari tika pavadīti iepazīstot skaisto Kauņas vecpilsētu, izstaigājot tūrisma objektus, tādus kā- Kauņas Miķeļa katoļu baznīca, Kauņas Kristus augšāmcelšanās baznīca, Kauņas pils un Neres upes ietekas Nemunā krastus.

Līdz 2024.gada 1.februārim ir iespēja pieteikties mācību praksei ārzemēs Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekta „Mācamies darot” (Nr.2023-1-LV01-KA122-VET-000135915) ietvaros.

Līdz 2024.gada 1.februārim uz atlikušajām vietām notiek izglītojamo pieteikšanās 3-nedēļu praksei 2023./2024.m.g. Igaunijā  un Lietuvā (profesionālās izglītības mācību centros). Iepriekš saņemtie pieteikumi ir aktīvi un ar izglītojamiem sazināsies projekta koordinatore.

Konkursa mērķgrupa –

Lūdzam atbilstošo izglītības programmu izglītojamos izvērtēt savas iespējas pilnveidot savas profesionālās iemaņas kādā no valstīm, savlaicīgi sagatavot pieteikumam nepieciešamos dokumentus (Europass CV un motivācijas vēstuli latviešu un angļu valodās)  un iesniegt projekta koordinatoram skolā.

Atlases konkursa darba komisija izvērtē pretendentu atbilstību dalībai projektā pēc vērtēšanas kritērijiem:

Nr.p.k.  Izglītojamā vārds, uzvārds  Zināšanu vērtējuma vidējā balle profesionālajos priekšmetos  Zināšanu līmenis angļu valodāDalības novērtējums skolas sabiedriskajā dzīve (1 – 5 punkti)*  Motivācijas vēstule   (1 – 3 punkti)**
1.

1.aile  
 

2.aile 
 

3.aile


 4.aile 


 5.aile 


6.aile 

 * iespējamie punkti par dalību skolas sabiedriskajā dzīvē:

5 punkti – piedalās ārpusskolas pasākumos un gūst rezultātus;

4 punkti – piedalās grupas un skolas sabiedriskajā dzīvē, ir mākslinieciskās pašdarbības

                 kolektīva dalībnieks vai piedalās sporta sekcijās;

3 punkti – piedalās grupas un skolas sabiedriskajā dzīvē;

2 punkti – piedalās skolas pasākumos mācību grupas ietvaros;

1 punkts – apmeklē skolas pasākumus.

** iespējamie punkti par motivācijas vēstuli:

3 punkti – sniedz ziņas par sevi, pamato savas prakses izvēli ārzemēs un kvalitatīvs

     motivācijas vēstules noformējums;

1 punkts – īsas ziņas par sevi, savu apgūstamo profesiju.

  1. Uzvarētāji tiek noteikti, ņemot vērā maksimāli iegūto punktu skaitu, saskaitot punktus 3., 5., un 6.ailē un pieskaitot 4.aili ar svešvalodas (angļu) zināšanu vērtējumu. Vienādu punktu skaita gadījumā tiek dota priekšroka pretendentam, kas līdz šim nav piedalījies Erasmus+ mobilitātes projektos.
  2. Pretendenti, kas netika dalībnieku skaitā, tiek iekļauti “rezervistu” sarakstos. Kā arī viņiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties praksē citā valstī/plūsmā, ja tajā ir vakances.

Pieteikumu dalībai ERASMUS+ projekta mobilitātē iesniegšanas termiņš:

2024.gada 1.februāris!

Jautājumi un informācija: Evija Borisova, izglītības metodiķe, projekta koordinatore

Evija.Borisova@rezeknestehnikums.lv, Rēzeknes tehnikuma 201.kab.